ТЕЛЕКОМ РЕШЕНИЯ


Фиксирани и мобилни телеком решения

Описание: Оборудване за осъществяване на гласови комуникации

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Оптична свързаност

Описание: Оптична телекомуникационна инфраструктура

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Безжична телекомуникационна свързаност (wireless)

Описание: Безжична телекомуникационна инфраструктура

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Доставка и поддръжка на Интернет

Описание: Достъп до Интернет

Услуги: Конфигурация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Наети селищни цифрови линии

Описание: Отдалечена свързаност м/у обекти на клиента

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Наети междуселищни цифрови линии

Описание: Отдалечена свързаност м/у обекти на клиента

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Наети международни цифрови линии

Описание: Отдалечена свързаност м/у обекти на клиента

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Учрежденски телефонни централи

Описание: Оборудване за осъществяване на гласови комуникации

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Call-Centre телефонни решения

Описание: Системи за осъществяване на гласови комуникации

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Интерфейси за свързване с оператори

Описание: Оборудване за осъществяване на гласови комуникации

Услуги: Доставка, Конфигурация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Телефонни линии (телеком интерфейси)

Описание: Телефонни линии (POTS, ISDN BRI, ISDN PRI, IP trunk, etc.)

Услуги: Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти