СОФТУЕР


Бизнес приложения (Business navigator, APIS, Ajur L, Ciela, Archimed)

Описание: Приложения и системи от бази данни

Услуги: Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Интранет портал

Описание: Сървър поддържащ различни интернет и интранет приложения.

Услуги: Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Цялостни софтуерни решения

Описание: Специфични разработки в зависимост от нуждите на клиента

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Софтуерни приложения и решения на специфични проблеми

Описание: Специфични приложения и Взаимодействие м/у различни софтуерни продукти

Услуги: Техническо решение, Доставка, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти