СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ


Видеонаблюдение

Описание: Система за видео контрол; Дистанционен мониторинг

Услуги: Техническо решение, Доставка, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Системи за контрол на достъпа

Описание: Система за контрол на достъпа; Дистанционен мониторинг

Услуги: Техническо решение, Доставка, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Системи за сигурност

Описание: Алармени инсталации и дистанционен мониторинг на събитията

Услуги: Техническо решение, Доставка, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Противопожарни системи

Описание: Пожароизвестяващи и Противопожарни системи

Услуги: Техническо решение, Доставка, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

GPS за автопарк и системи за позициониране на хора/техника

Описание: Позициониране на техника/хора в зависимост от заданието на клиента

Услуги: Техническо решение, Доставка, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти

 

Статистически данни от системи за сигурност и GPS за автопарк

Описание: Достъп до система за статистика на движението на фирмени ресурси

Услуги: Техническо решение, Доставка, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Допълнителни Продукти