ОФИСНО ОБОРУДВАНЕ

 

Работни станции (Преносими и Настолни компютри)

Описание: Системно администриране, Софтуерна и Хардуерна поддръжка

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни продукти

 

Периферно оборудване (копирна и печатаща техника)

Описание: Системно администриране, Софтуерна и Хардуерна поддръжка

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни продукти