Компанията ни предлага широк набор от колокационни услуги за улесняване на клиентите ни.


Наш партньор за осъществяване на тази дейност е най-модерният и най-утвърден център за разполагане на комуникационно оборудване в България и на Балканския полуостров "Телепоинт" www.telepoint.bg


Услугите, от които могат да се възползват клиентите ни са:

- Разполагане на комуникационно оборудване в защитени комуникационни шкафове

- Квалифицирана поддръжка на място

- Взаимна свързаност с оператори (cross connect)

- Осъществяване на свързаност с отдалечени ресурси (сървъри)

- Климатизация

- Охрана

- Непрекъснато електрозахранване, осигурено от два енергийни източника

- Резервираност на електрозахранването чрез системи от UPS-и и генератори