СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ОБМЕН НА ДАННИ


Мейл сървър (mail server)

Описание: Системи, Оборудване и Приложения за обмяна на електронна поща

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Уеб сървър (web server)

Описание: Оборудване и Приложения за достъпност на ресурси от Интернет

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Файлов сървър, бази данни

Описание: Системи, Оборудване и Приложения за съхранение на бази данни

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Сървър за приложения (application server)

Описание: Системи, Оборудване и Приложения за съхранение на бази данни

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Active Directory, MS Exchange

Описание: Управление на достъп, права и ресурси, системно администриране.

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Hosting - Mail Hosting

Описание: Приложение за обмяна и съхранение на данни

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Hosting -  Web Hosting

Описание: Приложение за обмяна и съхранение на данни

Услуги: Доставка, Конфигурация, Инсталация, Гаранционна поддръжка, Извънгаранционна поддръжка

Тип: Основни Продукти