КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ И МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ


Маршрутизатори (routers)

Описание: Оборудване за поддръжка на комуникационни мрежи

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Превключватели/Комутатори (switches)

Описание: Оборудване за поддръжка на комуникационни мрежи

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

LAN мрежи (Local Area Network)

Описание: Оборудване за поддръжка на комуникационни мрежи

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

  

WAN

Описание: Системи за свързаност м/у мрежово оборудване и работни станции

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

MAN (Metropolitan Area Network)

Описание: Системи за свързаност м/у мрежово оборудване и работни станции

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

WLAN (Wireless LAN)

Описание: Системи за свързаност м/у мрежово оборудване и работни станции

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Безжични мрежи (wireless & Wi-Fi)

Описание: Системи за свързаност м/у мрежово оборудване и работни станции

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

VPN (Virtual Private Network)

Описание: Свързаност м/у офиси;  контролиран достъп до вътр. IT ресурси

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти

 

Цялостни мрежови решения

Описание: Разработка на решения на база нуждите на клиента

Услуги: Техническо решение, Конфигурация, Инсталация, Поддръжка

Тип: Основни Продукти