IT1 е организация, която предоставя за партньорите си пълен спектър от бизнес решения в областите Информационни Технологии и Телекомуникации.

Мисията на IT1 представлява първата практическата реализация на идеята за създаване на “One Stop Shop” (магазин за всичко) в сферата на Информационните Технологии и Телекомуникационните решения.

 

Основните ползи за клиентите ни се състоят в доставка и поддръжка на системи от решения с цел удовлетворяване нуждите на бизнеса.

 

Основно предимство е наличието на една точка за контакт "single point of contact" за всички технологични решения в съвременната бизнес организация.

Екипът нa IT1 се състои от специалисти с опит вариращ между 2 и 14 години, който е придобит във водещи Телекомуникационни и IT компании.

 

Продуктите ни се представят в следните групи:

 

Основни Продукти: Офисно оборудване; Системи за съхранение на данни и обмен на данни; Комуникационни системи и мрежово оборудване; Телекомуникационни решения

 

Допълнителни Продукти: Софтуер, Сигурност и Контрол